معرفی دوره MTCWE

MikroTik Certified Wireless Engineer

مدرک رسمی مهندس وایرلس میکروتیک

کمپانی میکروتیک برای تسلط بر سخت افزار و نرم افزار خود ۷ دوره آموزشی را به همراه آزمون و مدرک رسمی تدوین کرده است که بعد از گذراندن دوره MTCNA می توانید وارد دوره مهندسی و پیشرفته MTCWE شوید.
همانطور که از نام دوره گویاست ، هنرجویان با مفاهیم و سناریو های ارتباطات وایرلس به سبک میکروتیک روبرو هستند . ارتباطات وایرلس در شبکه به دو صورت داخلی (indoor) یا خارجی (outdoor) صورت می گیرد که خوشبختان این دوره شامل هر دو مورد و همچنین مفاهیم بیشتری از قبیل بهینه سازی و خطایابی لینک را شامل می گردد.
فصل اول : معرفی و آشنایی Wireless Installations میکروتیک
فصل دوم : آشنایی با مفاهیم Wireless Standard در میکروتیک
فصل سوم : آشنایی با مفاهیم و راه اندازی Wireless Tools در میکروتیک
فصل چهارم : آشنایی با مفاهیم Wireless Troubleshooting در میکروتیک
فصل پنجم : آشنایی با مفاهیم Wireless Advanced Settings آن در میکروتیک
فصل ششم : آشنایی با مفاهیم و راه اندازی 802.11n در میکروتیک
فصل هفتم : آشنایی با مفاهیم Wireless Security و راه اندازی آن در میکروتیک
فصل هشتم : آشنایی با مفاهیم WDS and MESH و راه اندازی آن در میکروتیک
فصل نهم : آشنایی با مفاهیم Wireless Bridging و راه اندازی ان در میکروتیک
فصل دهم : آشنایی با پروتوکل NV2 و Nstream در میکروتیک

مدت دوره

16 ساعت