معرفی دوره MTCTCE

MikroTik Certified Traffic Control Engineer

مدرک رسمی مهندس کنترل ترافیک میکروتیک

کمپانی میکروتیک برای تسلط بر سخت افزار و نرم افزار خود ۷ دوره آموزشی را به همراه آزمون و مدرک رسمی تدوین کرده است که بعد از گذراندن دوره MTCNA می توانید وارد دوره مهندسی و پیشرفته MTCTCE شوید.
در دوره MTCTCE به معرفی و آشنایی مفاهیم امنیت در میکروتیک و کیفیت در سرویس دهی پرداخته و سپس متد های پیاده سازی آن ها در شبکه را با سناریو های کاربردی و جالب اجرا خواهد شد.
 
فصل اول : معرفی و آشنایی با Packet flow diagram
فصل دوم : آشنایی با مفاهیم Firewall filter/nat/mangle و راه اندازی ان ها در میکروتیک
فصل سوم : آشنایی با مفاهیم Quality of Service و پیاده سازی آن در میکروتیک
فصل چهارم : آشنایی با مفاهیم DNS client/cache و پیاده سازی آن در میکروتیک
فصل پنجم : آشنایی با مفاهیم DHCP client/relay/serverو پیاده سازی آن ها در میکروتیک
فصل ششم : آشنایی با مفاهیم Web Proxy و پیاده سازی آن در میکروتیک

مدت دوره

16 ساعت