دروس مدرن ۴ ستونه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی

برگزاری دوره میکروتیک MTCNA تهران – آبان ماه ۹۷

700000 تومان
آبان ۲۳, ۱۳۹۷ - آبان ۲۵, ۱۳۹۷

دوره میکروتیک MTCUME تهران با آزمون و مدرک بین المللی

500000 تومان
مرداد ۲۵, ۱۳۹۷ - مرداد ۲۶, ۱۳۹۷

دوره میکروتیک MTCNA تهران با آزمون و مدرک بین المللی

500000 تومان
مرداد ۱۷, ۱۳۹۷ - مرداد ۱۹, ۱۳۹۷

برگزاری دوره MTCNA سبزوار با آزمون و مدرک بین المللی

500000 تومان
تیر ۲۷, ۱۳۹۷ - تیر ۲۹, ۱۳۹۷

فروردین ماه – MTCWE دوره بین المللی

550000 تومان
فروردین ۲۹, ۱۳۹۷ - فروردین ۳۱, ۱۳۹۷

اردیبهشت ماه – MTCWE دوره بین المللی

550000 تومان
اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۷ - اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۷

دی ماه – MTCRE دوره بین المللی

450000 تومان
دی ۳۰, ۱۳۹۶ - بهمن ۱, ۱۳۹۶

دی ماه – MTCNA دوره بین المللی

522000 تومان
دی ۱۶, ۱۳۹۶ - دی ۱۸, ۱۳۹۶