دروس متوسط با ستون کناری چپ

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی

برگزاری دوره میکروتیک MTCNA تهران – آبان ماه ۹۷

نوعدوره حضوری
تاریخآبان ۲۳, ۱۳۹۷ - آبان ۲۵, ۱۳۹۷
صندلی10/0
قیمت 700000 تومان

دوره میکروتیک MTCUME تهران با آزمون و مدرک بین المللی

نوعدوره حضوری
تاریخمرداد ۲۵, ۱۳۹۷ - مرداد ۲۶, ۱۳۹۷
صندلی0/8
قیمت 500000 تومان

دوره میکروتیک MTCNA تهران با آزمون و مدرک بین المللی

نوعدوره حضوری
تاریخمرداد ۱۷, ۱۳۹۷ - مرداد ۱۹, ۱۳۹۷
مکانتهران - خیابان مفتح شمالی - خیابان نقدی - پلاک 29
صندلی0/8
قیمت 500000 تومان

برگزاری دوره MTCNA سبزوار با آزمون و مدرک بین المللی

نوعدوره حضوری
تاریختیر ۲۷, ۱۳۹۷ - تیر ۲۹, ۱۳۹۷
مکانسبزوار - خیابان مطهری
صندلی0/8
قیمت 500000 تومان

فروردین ماه – MTCWE دوره بین المللی

نوعدوره حضوری
تاریخفروردین ۲۹, ۱۳۹۷ - فروردین ۳۱, ۱۳۹۷
مکانسبزوار - افراتیک
صندلی3/6
قیمت 600000 تومان 550000 تومان