10%
تخفیف

دوره آموزشی VoIP الستیکس و ایزابل

بدون امتیاز 0 رای
229,500 تومان
1
229,500 تومان
10%
تخفیف

دوره MTCWE مطابق با سرفصل های کمپانی میکروتیک

بدون امتیاز 0 رای
198,000 تومان
2
198,000 تومان
10%
تخفیف

دوره MTCNA مطابق با سرفصل های کمپانی میکروتیک

بدون امتیاز 0 رای
180,000 تومان
95
180,000 تومان