درباره افراتیک بیشتر بدانید!

هدف ما ارائه آموزش های بسیار کاربردیدر راستای بازار کار است تا نقطه مثبتی در اشتغال جوانان باشیم

پلی میان آموزش و بازار کار

افراتیک، دانشجویان خود را تا رسیدن به بازار کار همراهی خواهد کرد. به‌عبارتی ما معتقدیم اگرچه هر فرد متخصصی می‌تواند وارد بازار کار شود، اما به دلیل تغییرات و دگرگونی‌های بازار کار، دسترسی به بهترین موقعیت شغلی متناسب با مهارت‌های افراد، کمی مشکل و پیچیده است. ما در افراتیک تلاش داریم با پیوند زدن آموزش به بازار کار، این معضل قدیمی را حل کنیم. آزمون‌های تخصصی در پایان دوره‌های آموزشی افراتیک، راهی است برای ساختن رزومه و تاییدیه‌های شغلی تا کارآموزان افراتیک با داشتن یک گواهی معتبر بتوانند هم خودشان موقعیت‌های بهتری را شناسایی کنند، هم هم‌دوره‌ای‌ها و اساتید افراتیکبتوانند ‌آن‌ها را به شرکت‌های مختلف معرفی کنند و هم پلتفرم استعدادیابی افراتیک آن‌ها را به بهترین موقعیت متناسب با سطح کیفی مهارت آن‌ها وصل کند.

برخی از نمونه کارها

از نمونه کارهای ما دیدن کنید حتما

نظرات برخی از دانشجویان

اراده آهنین های آکادمی استادیار