افراتیک - مرکز آموزش میکروتیک

مجری برگزاری دوره ها و آزمون های بین المللی میکروتیک
۵ فروردین ۱۳۹۷

۵ قدم تا امنیت

گام اول :

User پیشفرض را تغییر دهید . user پیشفرض در میکروتیک admin است و همه این را می دانند و درهمه راهنما ها درج شده است.پس هکر ها یا کاربران تخریبگر برای ورود از این user استفاده می کنند و سعی در ورود دارند.

گام دوم :

راه های ارتباطی غیر ضروری به روتر از قبیل پورت های FTP , Telnet و.. را مسدود کنید، بهترین راه ایجاد امنیت برای یک در حذف ان است وقتی دری وجود نداشته باشد نیاز به قفل و… هم نیست.

گام سوم :

پورت راه های ارتباطی ضرور به روتر را تغییر دهید ، برای مثال پورت پیشفرض WinBox برای اتصال به روتر ۸۲۹۱  می باشد و قطع تغییر ان به پورت ازاد و دلخواه عمر موثری در افزایش امنیت روتر شما را ایفا می کند.

گام چهارم :

قابلیت neighbor را غیر فعال کنید ، در چشم نبودن قطعا احتمال حمله به روتر شما را کم می کنید.

گام پنجم :

ارتباط به روتر را به چند ای پی خاص محدود کنید تا فقط از ای پی سیستم های خاصی امکان اتصال به روتر وجود داشته باشد.

 

ارسال پاسخ