05144671041
info@afratik.ir
برچسب

network plus

۸ مرداد ۱۳۹۶

آن چه باید پیش از ورود به دوره MTCNA بدانید- قسمت اول

 IP Address چیست ؟ نشانی عددی است که به هریک از دستگاه‌ها و رایانه‌های متصل به شبکه رایانه‌ای اختصاص داده می‌شود. پیام‌هایی...
ادامه مطلب