برچسب

دست نوشته های مهندس صبری

۵ فروردین ۱۳۹۷

۵ قدم تا امنیت

گام اول : User پیشفرض را تغییر دهید . user پیشفرض در میکروتیک admin است و همه این را می دانند و...
ادامه مطلب