رزومه

مدارک تحصیلی

بازگشت
محمد جواد صبری

محمد جواد صبری

مدرس رسمی میکروتیک

ایران ، سبزوار

mjsabri@afratik.ir

09128729025


تخصص

MTCNA

100%

MTCWE

100%

MTCUME

100%

MTCTCE

100%

MTCIPv6E

100%

MTCRE

100%

MTCINE

100%

MTCSE

15%

MTCASE

15%

زبان

انگلیسی

55%