نوعدوره حضوری
تاریخفروردین ۲۹, ۱۳۹۷ - فروردین ۳۱, ۱۳۹۷
مکانسبزوار - افراتیک
صندلی3/6
گواهینامه60% علامت های آزمون
قیمت 600000 تومان 550000 تومان

سرفصل دوره MTCWE

مدت دوره

مدرس دوره

فصل اول : معرفی و آشنایی Wireless Installations میکروتیک

فصل دوم : آشنایی با مفاهیم Wireless Standard در میکروتیک

فصل سوم : آشنایی با مفاهیم و راه اندازی Wireless Tools در میکروتیک

فصل چهارم : آشنایی با مفاهیم Wireless Troubleshooting در میکروتیک

فصل پنجم : آشنایی با مفاهیم Wireless Advanced Settings آن در میکروتیک

فصل ششم : آشنایی با مفاهیم و راه اندازی ۸۰۲٫۱۱n در میکروتیک

فصل هفتم : آشنایی با مفاهیم Wireless Security و راه اندازی آن در میکروتیک

فصل هشتم : آشنایی با مفاهیم WDS and MESH و راه اندازی آن در میکروتیک

فصل نهم : آشنایی با مفاهیم Wireless Bridging و راه اندازی ان در میکروتیک

فصل دهم : آشنایی با پروتوکل NV2 و Nstream در میکروتیک

۲۴ ساعت ، سه روز آموزش (از ۸ صبح الی ۱۷)