نوعدوره حضوری
تاریخمهر ۴, ۱۳۹۷ - مهر ۶, ۱۳۹۷
زمان3 روز (24 ساعت)
صندلی9/0
قیمت 600000 تومان

سرفصل دوره MTCNA

مدت دوره

مدرس دوره

فصل اول : معرفی و آشنایی با میکروتیک

فصل دوم : آشنایی با مفاهیم و راه اندازی DHCP در میکروتیک

فصل سوم : آشنایی با مفاهیم و راه اندازی Bridging در میکروتیک

فصل چهارم : آشنایی با مفاهیم و راه اندازی Routing در میکروتیک

فصل پنجم : آشنایی با مفاهیم Wireless و راه اندازی آن در میکروتیک

فصل ششم : آشنایی با مفاهیم و راه اندازی Firewall در میکروتیک

فصل هفتم : آشنایی با مفاهیم QoS و راه اندازی آن در میکروتیک

فصل هشتم : آشنایی با مفاهیم Tunnels و راه اندازی آن در میکروتیک

فصل نهم : آشنایی با ابزار و موارد متفرقه در میکروتیک

۲۴ ساعت ، سه روز آموزش (از ۸ صبح الی ۱۷)