نوعدوره حضوری
تاریخدی ۱۶, ۱۳۹۶ - دی ۱۸, ۱۳۹۶
زمان3 روزه
مکانخرم آباد لرستان
صندلی14/580000
گواهینامه60% علامت های آزمون
قیمت 14 تومان 522000 تومان

سرفصل دوره MTCNA

مدت دوره

مدرس دوره

فصل اول : معرفی و آشنایی با میکروتیک

فصل دوم : آشنایی با مفاهیم و راه اندازی DHCP در میکروتیک

فصل سوم : آشنایی با مفاهیم و راه اندازی Bridging در میکروتیک

فصل چهارم : آشنایی با مفاهیم و راه اندازی Routing در میکروتیک

فصل پنجم : آشنایی با مفاهیم Wireless و راه اندازی آن در میکروتیک

فصل ششم : آشنایی با مفاهیم و راه اندازی Firewall در میکروتیک

فصل هفتم : آشنایی با مفاهیم QoS و راه اندازی آن در میکروتیک

فصل هشتم : آشنایی با مفاهیم Tunnels و راه اندازی آن در میکروتیک

فصل نهم : آشنایی با ابزار و موارد متفرقه در میکروتیک

۱۶ ساعت ، دو روز آموزش (از ۸ صبح الی ۱۷)