دسته بندی

آموزش ها

۸ مرداد ۱۳۹۶

آن چه باید پیش از ورود به دوره MTCNA بدانید- قسمت دوم

 Subnet چیست ؟ Subnet زیرشاخه‌ای از یک شبکه است و نشان دهنده تعداد ایپی های موجود دران شبکه می باشد.. برای مثال...
ادامه مطلب
۸ مرداد ۱۳۹۶

آن چه باید پیش از ورود به دوره MTCNA بدانید- قسمت اول

 IP Address چیست ؟ نشانی عددی است که به هریک از دستگاه‌ها و رایانه‌های متصل به شبکه رایانه‌ای اختصاص داده می‌شود. پیام‌هایی...
ادامه مطلب