فیچر کدهای ایزابل و الستیکس

فیچر کدها، کدهای هستند که به کمک انها یک ویژگی روی یک داخلی فعال یا غیرفعال می شود و نیاز نیست برای تنظیم ان ها به محیط مدیریتی تحت وب ایزابل و یا الستیکس لاگین کنیم و کاربر می تواند از طریخ داخلی که در اختیار دارد ان ها را...
ادامه مطلب
بالا