افراتیک - مرکز آموزش میکروتیک

مجری برگزاری دوره ها و آزمون های بین المللی میکروتیک
۸ مرداد ۱۳۹۶

آن چه باید پیش از ورود به دوره MTCNA بدانید- قسمت دوم

 Subnet چیست ؟

Subnet زیرشاخه‌ای از یک شبکه است و نشان دهنده تعداد ایپی های موجود دران شبکه می باشد..
برای مثال :
1-300x28
محاسبه CIDR :
Subnet یک عدد ۳۲ بیتی است که برای سادگی آن را به شکل چهار بخش عددی , در مبنای ده می‌نویسند که با نقطه از هم جدا می‌شوند
برای محاسبه CIDR باید Subnet را به مبنای دو تبدیل نماییم , مجموع بیت CIDR می شود.
2-300x38
عملیات Subneting :
به شیوه تقسیم یک شبکه به دو یا چند شبکه دیگر Subnetting می‌گویند.
برای مثال : یک شبکه دارید ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۰/۲۴ که در آن ۲۵۶ ایپی موجود است و ما می خواهیم ان را به دو شبکه تقسیم کنیم
3-300x37
نکته : هر چه CIDR بزرگتر شود تعداد ایپی موجود در ان شبکه کمتر می شودو بر عکس.
برای مثال :

4-300x90

ارسال پاسخ